ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਿਓ ਛਾਤੀ ‘ਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ

Image credits: Quotes.rustamehind.in

ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਿਓ ਛਾਤੀ ‘ਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ

Download HD Wallpaper For PC & Mobile